Dla kupującego

Dla kupującego

FirmaKZS Corp Sp. z o. o.,  Mała Szpitalna 6A, 42-300 Myszków
Kontaktemail: kontakt@klenzis.pl
Adres przedsiębiorstwaKZS Corp Sp. z o. o.,  Mała Szpitalna 6A, 42-300 Myszków
Adres do reklamacjiKZS Corp Sp. z o. o. , Obornicka 79c /10, 51-114 Wrocław
Opis procedury reklamacji1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresemkontakt@klenzis.pllub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Prawo odstąpienia od umowyW ciągu 14 dni od otrzymania nabytego produktu lub w przypadku usług zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:kontakt@klenzis.plKupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres KZS Corp Sp. z o. o. , Obornicka 79c /10, 51-114 Wrocław .Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz być wyposażone w oryginalne metki/plomby. Zerwanie metki/plomby jest jednoznaczne z wygaśnięciem prawa do zwrotu. Wszelkie ślady użytkowania stwierdzone po odebraniu przesyłki zwrotnej są podstawą do odmowy przyjęcia zwrotu towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty / zamówienia [numery] .Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]Nazwa użytkownika: [login kupującego]Adres: [adres kupującego]Data: [data odstąpienia od umowy]Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Koszt zwrotu produktówW przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
Brak możliwości odstąpienia od umowyPrawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu www.klenzis.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wadSprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedurKupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Close Mój koszyk
Close Ulubione
Recently Viewed Close
Close

Close
LaNell
Kategorie